Actievoorwaarden Jubileum Campagne Tapijtcentrum Nederland

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de verschillende winacties van de Jubileum Campagne (hierna genoemd: ‘actie’), die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Tapijtcentrum Nederland. Het kantoor van Tapijtcentrum Nederland staat geregistreerd op Hoofdstraat 53, 5683 AC te Best, Nederland (kamer van Koophandel nr. 17068058).
 

Artikel 1: Algemeen

 • Deelname aan de actie is exclusief voorbehouden aan alle in Nederland en België woonachtig natuurlijke personen met een minimumleeftijd van 18 jaar. Alle andere deelnemers én personeelsleden van Tapijtcentrum Nederland zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 • De actie loopt van 13 januari t/m 31 december 2020 en is gepubliceerd op de Facebook pagina van Tapijtcentrum Nederland: https://www.facebook.com/Tapijtcentrum/ 
 • Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of is geassocieerd met Facebook. De informatie die door deelnemers vrijgegeven wordt is gericht aan Tapijtcentrum Nederland en niet aan Facebook. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor deze actie en zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
 • Er wordt slechts één gewonnen prijs per deelnemer toegekend op het voorleggen van bewijs van deelname.
 • Deelname aan de actie is gratis. De normale kosten voor de deelname aan de actie zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers deze kosten terugvorderen.
 • Deelname aan de actie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van de opgestelde actievoorwaarden, evenals elke beslissing die organisatorisch getroffen moet worden. Tapijtcentrum Nederland kan, in de mate dat dit is toegestaan door de wet, controles doen of laten doen die zij nodig acht om de naleving van deze voorwaarden te controleren. Nalatenschap conform deze actievoorwaarden te handelen, resulteert in onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. In geval van het voorvallen van onregelmatigheden zoals fouten, beslist Tapijtcentrum Nederland zelf over de manier waarop men die corrigeert en afhandelt.

Artikel 2: Hoe deelnemen aan de actie

 • Om deel te nemen dient de participant een vorm van interactie te hebben op het bericht met de betreffende winactie. Per bericht wordt duidelijk gemaakt welke vorm van interactie gewenst is om deel te nemen. Participatie is als gevolg enkel mogelijk online, via Facebook. Door de gewenste vorm van communicatie aan te gaan conform de richtlijnen van het bericht, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden en de voorwaarden die verbonden zijn aan het medium.
 • Op alle momenten is de participant vrij de deelname in te trekken. Dit kan door de interactie op Facebook te verwijderen. Het verwijderen van de interactie voor de datum waarop de prijs wordt uitgereikt resulteert in uitsluiting van de deelnemer aan de actie.
 • Deelname is mogelijk gedurende de looptijd van de actie, zijnde vanaf 13 januari t/m 31 december 2020.
 • In totaal worden er verschillende (win)acties uitgezet, te weten:
  o Winactie ‘robotstofzuiger’. De looptijd van deze actie is 13 augustus t/m 23 augustus, waarbij op 24 augustus 2020 een winnaar wordt geselecteerd en bekendgemaakt door Tapijtcentrum Nederland. De winnaar wint de robotstofzuiger. Deze prijs is niet inwisselbaar voor iets anders. De prijs wordt opgehaald door de winnaar in één van de winkels van Tapijtcentrum Nederland. In overleg met de winnaar zal worden bepaald welke winkel dit is.
  o Winactie ‘3x poef’. Poef ‘Pouf’ in drie verschillende kleuren van Tapijtcentrum Nederland ter waarde van €165. Looptijd van deze actie is 9 juli/m 19 juli 2020, waarbij op 20 juli 2020 3 winnaars worden geselecteerd en bekendgemaakt door Tapijtcentrum Nederland. De winnaars winnen allemaal 1x poef ‘Pouf’ in één van de drie kleuren. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere poef of ander product. De prijs kan worden opgehaald door de winnaar in één van de winkels van Tapijtcentrum Nederland. In overleg met de winnaars zal worden bepaald welke winkel dit is.
  o Winactie ‘ Botanisch karpet’. Vloerkleed (karpet) Botanica Rose van Tapijtcentrum Nederland ter waarde van €259. Looptijd van deze actie is 18 mei t/m 27 mei 2020, waarbij op 28 mei 2020 een winnaar wordt geselecteerd en bekendgemaakt door Tapijtcentrum Nederland. De winnaar wint karpet Botanica Rose. De prijs is niet inwisselbaar voor een ander karpet of ander product. De prijs kan worden opgehaald door de winnaar in één van de winkels van Tapijtcentrum Nederland. In overleg met de winnaar zal worden bepaald welke winkel dit is. ​​
  ○ Winactie ‘robotstofzuiger’. De looptijd van deze actie is 20 februari t/m 1 maart 2020, waarbij op 2 maart 2020 een winnaar wordt geselecteerd en bekendgemaakt door Tapijtcentrum Nederland. De winnaar wint de robotstofzuiger. Deze prijs is niet inwisselbaar voor iets anders. De prijs wordt opgehaald door de winnaar in één van de winkels van Tapijtcentrum Nederland. In overleg met de winnaar zal worden bepaald welke winkel dit is.
  ​○ Winactie ‘vintage karpet’. Vloerkleed (karpet) Lodge Blue van Tapijtcentrum Nederland ter waarde van €259. Looptijd van deze actie is 3 februari t/m 12 februari 2020, waarbij op 13 februari 2020 een winnaar wordt geselecteerd en bekendgemaakt door Tapijtcentrum Nederland. De winnaar wint karpet Lodge Blue. De prijs is niet inwisselbaar voor een ander karpet of ander product. De prijs kan worden opgehaald door de winnaar in één van de winkels van Tapijtcentrum Nederland. In overleg met de winnaar zal worden bepaald welke winkel dit is.
  ○ Vanaf maandag 3 februari 2020 ontvangen klanten van Tapijtcentrum Nederland bij aankoop een gratis winkelwagenmunt cadeau. Deze actie is geldig vanaf 3 februari 2020 t/m 31 december 2020 en is geldig op basis van beschikbaarheid.
  ○ De voucher t.w.v. €50,- (hierna te noemen ‘meubelcheque’) ontvangt men bij besteding van minimaal €250,- aan vloeren of raamdecoratie. Deze meubelcheque is alleen te verzilveren bij filialen van Tapijtcentrum Nederland in Best, Ekkersrijt en Arnhem. De meubelcheque is niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen. De meubelcheque kan uitsluitend worden gebruikt voor het aanschaffen van meubelen, met een minimale besteding van €500-. Deze actie is geldig vanaf 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. Het is niet mogelijk om de meubelcheque te verzilveren op reeds gedane aankopen.
  ○ Bij besteding vanaf €2.500,- in één van de winkels van Tapijtcentrum Nederland, ontvangen klanten één robotstofzuiger cadeau t.w.v. €225,-. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties/kortingen. Indien een klant afziet van de robotstofzuiger, dan kan er een korting van €112,50 worden gegeven op het totale bedrag. Tapijtcentrum Nederland verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen. Indien er problemen of vragen zijn over de robotstofzuiger dient de klant contact op te nemen met de fabrikant van de robotstofzuiger, te weten Zaco. Indien een klant interesse heeft in de robotstofzuiger, maar niet voldoet aan het aankoopbedrag van minimaal €2.500,- bij Tapijtcentrum Nederland, is het mogelijk om de robotstofzuiger d.m.v. een extra bijdrage te kopen. Bij een besteding vanaf €1.500,- vraagt Tapijtcentrum Nederland om een extra eigen bijdrage van €125,- voor de robotstofzuiger.
  ○ Robotstofzuiger – Confetti Challenge. Looptijd van deze actie is 13 januari t/m 27 januari 2020, waarbij op 28 januari 2020 een winnaar wordt geselecteerd door Tapijtcentrum Nederland. De winnaar wint een robotstofzuiger. Deze prijs is niet inwisselbaar voor iets anders. De prijs wordt opgehaald door de winnaar in één van de winkels van Tapijtcentrum Nederland. In overleg met de winnaar wordt bepaald welke winkel dit is.
 • Iedere deelnemer is vrij om aan meerdere van bovenstaande actie(s) deel te nemen.
 • Door deel te nemen aan de actie, bevestigt de deelnemer hierbij de verantwoordelijkheid en stemt hij/zij in met de actievoorwaarden en met de gebruiksvoorwaarden van Facebook.
 • Tapijtcentrum Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, waaraan de deelnemer lijdt door deelname aan de actie zelf of door het onwettelijk handelen van een derde partij in relatie met de actie.

Artikel 3: Bepaling winnaars

 • De jury zal per actie de winnaars aanduiden op basis van hun interactie. De beslissing van de jury is definitief, onherroepelijk en niet vatbaar voor enige betwisting.
 • Binnen de gestelde termijn in artikel 2 en maximaal 10 dagen na afloop van de actie worden de winnaars bekend gemaakt.
 • Tapijtcentrum Nederland neemt contact op met de winnaars via Facebook. De winnaars dienen binnen 5 werkdagen te reageren, indien dit niet gebeurt vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en heeft Tapijtcentrum Nederland het recht een nieuwe winnaar te selecteren.
 • Deelnemers die niet gewonnen hebben, ontvangen geen bericht en geen correspondentie over de uitkomst van de actie.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden ingeruild voor geld of andere prijzen.
 • Tapijtcentrum Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven bij het leveren van de prijs.
 • Gebruik van de gewonnen prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Tapijtcentrum Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • Over de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4: De prijzen

 • 12x Robotstofzuiger Zaco t.w.v. €225,-

Artikel 5: Persoonlijke gegevens

 • De verstrekte persoonsgegevens die Tapijtcentrum Nederland binnen het kader van deze actie binnenkrijgt, worden enkel gebruikt voor de actie, het kiezen van de winnaar en eventueel het verzenden van aanvullende informatie.

Artikel 6: Diversen

Tapijtcentrum Nederland behoudt het recht om op ieder moment, zonder voorgaande of nadere kennisgeving:

 • Participanten uit te sluiten van deelname aan de actie indien men van mening is dat deze de actie misbruikt, niet conform de condities handelt, frauduleus handelt en/of onwettelijk de actie probeert te beïnvloeden.
 • Het prijzenpakket te wijzigen indien de bovengemelde prijs niet op voorraad is. In dat geval, wordt een vervangend item met dezelfde waarde toegevoegd.
 • De actie aan te passen overeenkomstig met de instructies en/of wetgeving van de overheid. Alle informatie is onderworpen aan wijzigingen, type en/of typesetting fouten.
 • Deze actievoorwaarden worden enkel ter beschikking gesteld op Facebook Notes en de website van Tapijtcentrum Nederland van 13 januari t/m 31 december 2020.
 • Op deze actie zijn de Tapijtcentrum Nederland gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing, welke terug te vinden zijn op http://www.tapijtcentrum.nl/over-tapijtcentrum/disclaimer. De actie, deze actievoorwaarden en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Nederland en Belgische recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank.

Vragen, klachten of opmerkingen over deze actie mogen geadresseerd worden aan verkoop@tapijtcentrum.nl.